Sídlo firmy:
  AlfaCAD s.r.o., Pohronská 3, 831 03 Bratislava

Prevádzka:
  Bratislavská 33/G, 931 01 Šamorín, Slovakia

  office@alfacad.sk
  frank@alfacad.sk

 +421 915 980 513

Tlacitko Shop 

Untitled 1 

 

TÉMA MESIACA - TRUBKOVÝ SYSTÉM

Ak Vám pojem TRUBKOVÝ SYSTÉM ešte stále nič nehovorí, veríme, že je čas to zmeniť. Preto počas aktuálneho mesiaca každý týždeň otvoríme jednu z otázok, ktoré si pravdepodobne kladiete. Preto neváhajte, klikajte a vzdelávajte sa.

Všetky blogy, ktoré sme do tohto momentu napísala nájdete pod hlavičkou "BLOG". Stačí kliknúť a si vybrať diel, ktorý Vás zaujme.

 

 

Alfa ORG

Alfaorg

Analýzy, školenie, implementácia, návrh, kontrola a zlepšovanie nástrojov zabezpečenia kvality procesov. Metódy Lean, Kaizen, Kanban...

Lean nastavuje štandardy práce, ktoré sú kľúčové pre kvalitu a produktivitu. Metódu Lean vyvinuli Taichi Ohno a Shigeo Shing zo spoločnosti Toyota po II. svetovej vojne.

Filozofia Lean production, vychádza zo základného konceptu, že všetky činnosti firmy, ktoré nemajú za cieľ tvorbu hodnoty pre zákazníka, sú plytvaním a musia byť eliminované.

Primárne ide o snahu celej organizácie sa trvalo zlepšovať vo všetkých oblastiach a zamedziť zbytočnému plytvaniu.

S Lean manažmentom veľmi úzko súvisí aj systém trvalého zlepšovania KAIZEN a systém účelného hospodárenia na pracovisku, ktorý je všeobecne známy ako 5S.

Ďalším spôsobom, ako znížiť plytvanie je systém KANBAN. Kanban sa stal účinným nástrojom pre podporu bežiaceho produkčného systému ako celku, a vynikajúci spôsob, ako podporovať zlepšenie.

Naše produkty - Vyrobíme pre Vás