Sídlo firmy:
  AlfaCAD s.r.o., Pohronská 3, 831 03 Bratislava

Prevádzka:
  Bratislavská 31, 931 01 Šamorín, Slovakia

  office@alfacad.sk
  frank@alfacad.sk

 +421 915 980 513

Tlacitko Shop 

3D print

3D print produkty

Vážení zákazníci,

Pripravili sme špeciálnu kampaň zameranú na anti-COVID aplikácie z hliníka a trubkového stavebnicového systému, ako aj iné produkty na ochranu zdravia. Je dôležité chrániť zdravie seba, svojej rodiny a spolupracovníkov.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku!!! alebo prejdite na eshop.

Neváhajte a objednávky posielajte na office@alfacad.sk, alebo kontaktujte nášho obchodného zástupcu na čísle + 421 915 980 506.

 
 V prípade potreby Vám ochranné a bazpečnostné zásteny navrhneme a vyrobíme na mieru presne podľa Vašich požiadaviek.
 
 
 
 
 
 
POZOR NOVÉ !!!
 
Nové 3D produkty v ponuke od mája 2020. Pozrite si náš aktuálny katalóg .

Alfa ORG

Alfaorg

Analýzy, školenie, implementácia, návrh, kontrola a zlepšovanie nástrojov zabezpečenia kvality procesov. Metódy Lean, Kaizen, Kanban...

Lean nastavuje štandardy práce, ktoré sú kľúčové pre kvalitu a produktivitu. Metódu Lean vyvinuli Taichi Ohno a Shigeo Shing zo spoločnosti Toyota po II. svetovej vojne.

Filozofia Lean production, vychádza zo základného konceptu, že všetky činnosti firmy, ktoré nemajú za cieľ tvorbu hodnoty pre zákazníka, sú plytvaním a musia byť eliminované.

Primárne ide o snahu celej organizácie sa trvalo zlepšovať vo všetkých oblastiach a zamedziť zbytočnému plytvaniu.

S Lean manažmentom veľmi úzko súvisí aj systém trvalého zlepšovania KAIZEN a systém účelného hospodárenia na pracovisku, ktorý je všeobecne známy ako 5S.

Ďalším spôsobom, ako znížiť plytvanie je systém KANBAN. Kanban sa stal účinným nástrojom pre podporu bežiaceho produkčného systému ako celku, a vynikajúci spôsob, ako podporovať zlepšenie.

Naše produkty - Vyrobíme pre Vás