Sídlo firmy:
  AlfaCAD s.r.o., Pohronská 3, 831 03 Bratislava

Prevádzka:
  Kováčska 1731/23A, 931 01 Šamorín, Slovakia

  office@alfacad.sk
  frank@alfacad.sk

 +421 915 980 513

Tlacitko Shop 

Služby

Servisne Vozidlo

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. ponúka rozličné služby v oblasti návrhu a vývoja, údržby strojov, vytváranie technickej dokumentácie, a zavádzaní nástrojov kontinuálneho zlepšovania.

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. ponúka rozličné služby v oblasti návrhu a vývoja, údržby strojov, vytváranie technickej dokumentácie, a zavádzaní nástrojov kontinuálneho zlepšovania.

Návrh a vývoj:

 • kreslenie z dokumentácie
 • 3D scanovanie a meranie súčiastok

Preventívna údržba:

 • profesionálny softvér AlfaBOOK ako elektronická kniha údržby strojov.

 Technická dokumentácia:

 • vyhlásenie o zhode
 • návod na obsluhu strojno-technologického zariadenia
 • zoznam náhradných dielov
 • dodanie výrobných štítkov
 • revízne správy
 • po spolupráci s autorizovanou osobou dodávame aj certifikáty ( odborné uvedenie stroja do prevádzky, o bezpečnosti strojného zariadenia).

 Kontinuálne zlepšovanie

 • zavedenie 5S
 • zavedenie KAIZEN
 • ostatné nástroje

 

Poradenstvo s odporučením vhodného riešenia

Naše produkty - Vyrobíme pre Vás