Sídlo firmy:
  AlfaCAD s.r.o., Pohronská 3, 831 03 Bratislava

Prevádzka:
  Blatná 199, 930 32 Blatná na Ostrove

  office@alfacad.sk
  frank@alfacad.sk

 +421 915 980 513
 

Služby

Servisne Vozidlo

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. ponúka rozličné služby v oblasti návrhu a vývoja, údržby strojov, vytváranie technickej dokumentácie, a zavádzaní nástrojov kontinuálneho zlepšovania.

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. ponúka rozličné služby v oblasti návrhu a vývoja, údržby strojov, vytváranie technickej dokumentácie, a zavádzaní nástrojov kontinuálneho zlepšovania.

Návrh a vývoj:

  • kreslenie z dokumentácie
  • 3D scanovanie a meranie súčiastok

Preventívna údržba:

  • profesionálny softvér AlfaBOOK ako elektronická kniha údržby strojov.

 Technická dokumentácia:

  • vyhlásenie o zhode
  • návod na obsluhu strojno-technologického zariadenia
  • zoznam náhradných dielov
  • dodanie výrobných štítkov
  • revízne správy
  • po spolupráci s autorizovanou osobou dodávame aj certifikáty ( odborné uvedenie stroja do prevádzky, o bezpečnosti strojného zariadenia).

 Kontinuálne zlepšovanie

 

Poradenstvo s odporučením vhodného riešenia

Naše produkty - Vyrobíme pre Vás