Sídlo firmy:
  AlfaCAD s.r.o., Pohronská 3, 831 03 Bratislava

Prevádzka:
  Kováčska 1731/23A, 931 01 Šamorín, Slovakia

  office@alfacad.sk
  frank@alfacad.sk

 +421 915 980 513
 

Výroba

Vyroba

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. v rámci svojho pôsobenia na trhu ako konštrukčná spoločnosť zabezpečuje vlastnú výrobu z projekcie konštruktérov, ale aj výrobu náhradných dielov podľa zadania. Výrobným mottom spoločnosti je „presnosť a rýchlosť“, pretože sme si vedomí vysokej miery náročnosti ktorú si vyžaduje zabezpečenie kontinuálneho toku výroby, ktorý je závislý na kvalitných dielcoch a strojných zariadeniach vstupujúcich do procesu výroby. 

Zameranie výroby: 

 • jednoduché statické konštrukcie a zostavy z profilov (pracovné stoly, ochranné steny, regále statické, regále dynamické, závesné steny, pochôdzky, rampy)
 • dopravné systémy (pásové dopravníky, valčekové dopravníky, modulárne dopravníky, reťazové dopravníky, magnetické dopravníky, podvesené dopravníky, špeciálne dopravníky)
 • manipulátory – pneumatika+elektronika, manuálne (vkladacie, odoberacie zariadenia, podávače, obrače, paletizácia, ukladače)
 • automatizované a robotizované pracovisko
 • automatizácia a zvyšovanie technologickej úrovne zariadenia
 • jednoúčelové stroje
 • špecialnejednoučelové rezacie zariadenie

 Repasovanie strojov, zariadení a súčastí strojov

Partnership

CNC Obrábanie

 • Frézovanie
 • 3D frézovanie (lisovacie formy, vákuové formy, vstrekovacie formy, prirovnávacie formy)
 • 2D frézovanie (kusová výroba, sériová výroba, veľkosériová výroba
 • Sústruženie (kusová výroba, sériová výroba, veľkosériová výroba)

Výroba častí a súčastí strojov 

 • Zámočnícke práce
 • Výroba náhradných dielov
 • Výroba prípravkov